Doradca transakcyjny czy strategiczny?

Polski przedsiębiorca chcący dokonać sprzedaży swojej firmy czy też zakupu innego przedsiębiorstwa posiada szereg możliwości pozyskania profesjonalnych usług doradczych. Na polskim rynku funkcjonuje wiele firm doradczych o różnorodnych profilach działalności. Problem z wyborem polega nie tyle na braku potencjalnych doradców, lecz raczej na ich różnorodnym charakterze i różnych kwalifikacjach. Jak wybrać firmę doradczą odpowiednią dla naszej…

Pięć rzeczy, o których powinieneś wiedzieć kupując firmę w Polsce

Polska nieprzerwanie od wielu lat zajmuje wysoką pozycję wśród krajów Europy Środkowo- Wschodniej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Główne atuty nieustannie przyciągające zagranicznych inwestorów do naszego kraju to stabilny wzrost gospodarczy, silny wewnętrzny popyt, bliskość największych europejskich rynków zbytu, dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry oraz rosnąca jakość infrastruktury. Pod względem wartości oraz liczby transakcji M&A Polska…

Ile jest warta moja firma?

Konieczność określenia wartości własnej firmy pojawia się najczęściej przy okazji otrzymania przez jej właściciela wstępnej propozycji sprzedaży swojego przedsiębiorstwa. W takim momencie przedsiębiorca musi ocenić czy zaproponowane mu warunki transakcji są dla niego atrakcyjne, co nieuchronnie prowadzi do pytania „Ile właściwe jest warta moja firma?”. W niniejszym artykule chciałbym omówić praktyczne aspekty wyceny przedsiębiorstwa jako elementu…

Jak zorganizować zakup innej firmy?

Rozwój przedsiębiorstwa realizowany poprzez przejęcia innych firm może być źródłem spektakularnego wzrostu prowadzonego biznesu. Doświadczenie pokazuje, że bardzo często po pierwszych latach dynamicznych wzrostów zdecydowana większość przedsiębiorców napotyka na bariery tzw. wzrostu organicznego i rozwój poprzez akwizycje innych firm jest jedyną szansą na utrzymanie wysokiej dynamiki wzrostu. Prawda ta została już odkryta przez wielu polskich…