Pięć rzeczy, o których powinieneś wiedzieć kupując firmę w Polsce

Polska nieprzerwanie od wielu lat zajmuje wysoką pozycję wśród krajów Europy Środkowo- Wschodniej pod względem atrakcyjności inwestycyjnej. Główne atuty nieustannie przyciągające zagranicznych inwestorów do naszego kraju to stabilny wzrost gospodarczy, silny wewnętrzny popyt, bliskość największych europejskich rynków zbytu, dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry oraz rosnąca jakość infrastruktury. Pod względem wartości oraz liczby transakcji M&A Polska…